Voorwaarden

Voor de ‘Hypotheekactie – €250 korting ’ gelden de volgende actievoorwaarden:

Voor wie?

 • Deelname aan deze actie staat open voor personen van 18 jaar en ouder.

Inhoud actie

 • Als via de actie een nieuwe hypotheek wordt afgesloten bij Univé Zuid-Holland en er voldaan wordt aan alle voorwaarden zoals hieronder omschreven, dan ontvangt de bestaande klant € 250,- korting op het tarief van Univé. Dit bedrag wordt verminderd op het tarief dat Univé in rekening brengt op het standaard adviestarief.
 • De klant gebruikt de ‘Hypotheekactie – € 250 korting’ flyer voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek.
 • De gegevens van de klant worden opgenomen in ons klantenbestand op het moment dat het adviestraject wordt opgestart.
 • Als de ‘ Hypotheekactie – € 250 korting’ flyer niet wordt gebruikt bij het sluiten van de hypotheek, dan is het achteraf onder geen enkele voorwaarde mogelijk om nog in aanmerking te komen voor deze actie.
 • Over de toekenning wordt niet gecorrespondeerd.
 • Univé is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.

Looptijd actie

 • De actie ‘Hypotheekactie – € 250 korting’ loopt tot 1 januari 2020.
 • Univé Zuid-Holland behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie (voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te schorten.
 • In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is Univé Zuid-Holland niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding.

Gebondenheid aan actievoorwaarden

 • Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden van deze actie.

Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt.  

Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Unive Zuid-Holland, Marlotlaan 5, 2614 GV Delft. KvK nummer 27200797.     

Disclaimer

 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé Zuid-Holland aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is. Univé Zuid-Holland is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden, steeds tenzij in geval van opzet of grove schuld van Zuid-Holland.
 • Univé Zuid-Holland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van doorgelinkte internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Univé Zuid-Holland.
 • Univé Zuid-Holland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit deelname aan deze actie.
 • Deelname aan de actie van Univé Zuid-Holland is geheel voor eigen risico. Univé Zuid-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na deelname aan de actie.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.