Actievoorwaarden Univé Deukjesdag

Inhoud actie:
Univé klanten kunnen zich vooraf aanmelden voor één van de volgende gratis reparaties: één parkeerdeukje óf één sterretje in de voorruit.

Datum actie:
De actie is alléén geldig op de volgende dag en locatie:
vrijdag 15 november 10.00 – 16.15 uur
Wildeboer Haaglanden Autoschadespecialist, Het Ambacht 5, 3155 AK Maasland

Voorwaarden deukje:

 • Het deukje is niet groter dan een € 2 munt;
 • Het deukje heeft geen lakschade;
 • Er wordt maximaal één deukje gerepareerd.

Voorwaarden sterretje:

 • Het sterretje zit in de voorruit;
 • Het sterretje is te repareren met hars;
 • Het sterretje zit niet in het zichtveld van de bestuurder;
 • Er wordt één sterretje gerepareerd.

Uitgesloten van de Univé Deukjesdag

Een aantal reparaties is niet op locatie uit te voeren en is uitgesloten van de gratis reparatie. Denk hierbij aan reparaties:

 • Rondom de vouwlijnen;
 • Op lastig bereikbare plekken;
 • Op verharde delen of harde delen achter de deuk;
 • In kunststof onderdelen;
 • Met lakbeschadigingen.

Het is ter beoordeling van de schadespecialist of een deukje of ster voldoet aan de gestelde voorwaarden en in aanmerking komt voor gratis reparatie.

Algemene voorwaarden

 • Het aantal tijdstippen is beperkt en het is niet mogelijk om op een ander dan aangeboden dag gebruik te maken van deze actie;
 • De actie geldt alleen als de auto op naam van de Univé-klant staat;
 • Het kentekenbewijs kan ter inzage gevraagd worden;
 • Deze actie is niet overdraagbaar aan anderen;
 • Bij onduidelijkheid over deze voorwaarden, zullen Wildeboer Autoschadespecialist en Univé zich het recht behouden een definitieve beslissing te nemen.
Maak een afspraak